PALAZ MSS V.1.2.3

Nasıl Çalışır?

PPL eğitimleri için tasarlanmış olan PALAZ Modüler Sınav Sistemi, PPL eğitimi içinde yer alan on adet ders başlığı üstünden, Temel Uçuş Teorisi ana kaynağı esas alınarak üretilmiş modül sorularını içeren ve yöneten bir veri tabanıdır.

PALAZ Modüler Sınav Sistemi'nin en önemli özelliği, merkezi olarak yönetilmesi ve bütün uçuş okullarının aynı merkez üzerinden eş zamanlı olarak kullanabilmesidir.

Sistem, her uçuş okuluna kendisi için bir yetki verilerek kullanılır. Sistem bütün soruları ve sınav organizasyonunu merkezi olarak depolar ve yönetir. Uçuş okulları, kendi sınavlarını bağımsız olarak düzenleyip atayabilmelerine ve depolayabilmelerine karşın, soru bankası bir tanedir ve sürekli olarak güncellenerek yeni sorular eklenir (yaklaşık günde 2-10 soru) soru bankasının bir sınırı yoktur. Şu anda bankanın içerdiği soru sayısı, 2700 sorudan fazladır.

Bu sorular, uçuş okulları tarafından görüntülenemez ve müdahale edilemez. Benzer şekilde, sınav alan adayların hangi sorularla karşılacağı belirnemez. Öte yandan sistem, tamamen "Temel Uçuş Teorisi" kitabı ana ve yardımcı kaynaklarını esas aldığı için, soru kaynağı bellidir. Ayrıca, PTest uygulaması ile, adayların eğitim boyunca, soru bankası içeriğini sürekli olarak çalışma şansları vardır.

PALAZ Modüler Sınav Sistemi aslında ekli modüllere sahiptir. İstendiği takdirde, sistem, aday ders takip modülüne entegre edilebilir. Bu entegrasyon yüz tanıma modülleri içeren ileri uygulamalar barındırır ve adayların sınavlara girebilmesi için ders devamlılığını izler. 

Temel PALAZ Modüler Sınav Sistemi, 10 konu üzerinden yaptığı sınavlarda sadece adayı değil, aynı zamanda o sınava ait dersin eğitmenini de değerlendirir. Sınav, adaydan her ders için %85 başarı oranı bekler. Bu başarı gerçekleşmediği durumda, 30 dakika sonrasına bir yenileme sınavını otomatik olarak hazırlar. İkinci sınavdan da başarılı olunamaması durumunda adayın aynı dersin sınavını alması 2 hafta süreyle askıya alınır ve ancak iki hafta sonra sınav tekrarlanır. Yine başarısız olma durumunda, tekrar (retake) formatını devreye sokar.

Bütün sınavlardan başarılı olunmasının ardından sistem, adayın Final (SHGM) sınavına girmesine izin verir. Bu sınav için, SHGM mevzuatı ve başarı talebine göre (%75) 120 soruluk final sınavı, ancak yetkili SHGM görevlisinin erişimi ile hazırlanır ve atanan öğrencilere yapılır.

Sınavlara ait bütün dökümler anında alınabilir.

Elbette sistem, pek çok yardımcı donanıma sahiptir, öte yandan sorulara sınav dışında erişim, ekleme ve çıkarma şansı verilmeyerek, okulun, eğitmenin ve adayın performansları arttırılmaya çalışılmıştır. Bu sistemle eğitim yapan kurumlar, eğitim kalitesi ve kadrosu konusunda ileri derece güvene sahip, eğitimlerini bağımsız denetime açık tutabilecek cesarette uçuş okullarıdır. 

Sınavlarda kullanılan sorular, sürekli test edilen ve akademik olarak sınav formatına uygun, çeşitli parametreleri barındıran, algoritmik eğitim unsurlarına göre hazırlanmış, ifadeleri düzenlenmiş, tek tek incelenmiş ve aşamalı olarak kabul görerek sisteme aktarılmış sorulardır.

Sınav sistemi, basit bir çalışma mantığına sahip gibi görünmesine karşın, yüksek güvenlikli ve karmaşık alt yapılarla çalışır. Hız ve erişim kolaylığı nedeniyle, teknik olanaksızlıklarda oldukça hareketli olabilir.

Bu sistemin uygulanması, uçuş okullarını, sisteme bağlı olmayan diğer okullara göre daha objektif değerlendirme yapan kurum niteliğine sokacak ve sivil otoriteye kolaylık sağlayacaktır. 

PALAZ Modüler Sınav Sistemi uçuş eğitimde sınamaya yönelik modern ve katı bir sistemin adıdır. 

 

Geliştirilen Proje

PALAZ Modüler Sınav Sistemi, ELBA Havacılık Enstitüsü-HAVAR aracılığı ile geliştirlen, pilotaj elverişlilik tanımlamalarına eklenecektir. Böylece bir adayın, en başından itibaren eğitim başarısı dengeye alınabilecektir. Bu çalışmaya ait alt yapı tamamlanmış olmasına karşın test çalışmaları, 2014 yılı Temmuz ayında başlayacaktır.

 

NEDEN TÜRKÇE?

Söz konusu olan, hızla gelişen havacılık teknolojileri çağında, temel uçuş eğitimi için gerekli özel bilgi yığını olduğunda, bu kritik bilginin, ana dilde olması en öncelikli esastır.

Havacılıkta İngilizce'nin önemli olması, temel bilgi edinimi sırasında İngilizce öğrenilebileceği anlamı taşımadığı gibi, özellikle yetersiz dil becerisi nedeniyle, eksik veya hiç bilgilenmeme durumu, kabul edilebilecek hiçbir özre sahip değildir. 

Daha önce, özellikle temel havacılık konusunda gelişmiş bilgi topluluklarının yayınlanmamış olması, akla tembellik ve isteksizliği getirdiği gibi, kendimizi yetersiz kabul etmekten öte değildir. Elbette üretilmiş kaynakların hepsi, hangi dilde olursa olsun değerlidir, ancak temel bilgilenim çok hassastır. Ülkemiz havacılık ortamı; sonraya taşınacak ve kalıcı olacak temel bilgilenim kaynaklarını istenen kalite, model, içerik ve yöntemleri taşıyacak şekilde üretecek bütün altyapıya sahiptir. Kendisini bu konuda aciz hissetmeyen hiçbir ülke, ana dili dışında üretilmiş temel havacılık bilgi kaynağı kullanmaz. Bunun nedenlerinin en başında ise, havacılık kültürünün ilk öğretisi olan "emniyet" fikri gelmektedir. Eğer İngilizce önemli ise (ki havacılık için bu yadsınamaz), bir havacıdan İngilizce bilmesi istenir. Eğitim kaynakları (özellikle temel eğitim için), uçuş okullarında Türkçe esaslı olmalıdır. İleri ve ek eğitimlerin İngilizce olması kabullenilebilir, ancak temel eğitim bambaşka ve doğrudan emniyetle ilgili bir konudur. Hele hele temel sınavların Türkçe dilinde olması dışında bir durum düşünülemez. İleri eğitimlerin ardından lisanslandırma süreçlerinde İngilizce sınav sitemlerinin kullanılıyor olması, tartışmaya açık bir konudur. 

Temel Uçuş Teorisi kitabı ve modüler sınav sistemi uygulaması, yakın gelecekte, İngilizce olarak yayınlanabilir, ama bunda amaç, yurtdışı ortamlarda kendi yapabilirliğimizi göstermektir ve üzerinde pek çok değişiklik olacaktır, çünkü bu temel unsurlar, ülkemiz kültürel alt yapısına göre, kendi genel öğrenme teorilerimiz ve eğitim alışkanlıklarımız göz önüne konarak hazırlanmıştır. Kısaca, Temel Uçuş Teorisi kitabı, bizim içindir ve ELBA Havacılık, bizim için yapılacak bütün çalışmalarda kendi öz varlığımızın değerlerini ve evrensel akademik anlayışı korumaktadır. 

 
    

PALAZ Modüler Sınav Sistemi, Temel Uçuş Teorisi kitabı içeriğindeki bilgileri esas alarak hazırlanan bir sınav yönetim ve izleme programıdır. Bu proje sonucu elde edilen ürün ile özellikle uçuş eğitimi organizasyonlarında, pilot adayı öğrencilerin hızlı ve dengeli şekilde sınavları ele alınabilecektir.

Bütün bilimsel sınama yöntemlerinin titizlikle uygulandığı bu program sayesinde, aday öğrencilerin bilgi işleme konusunda daha aktif ve bir hale getirilmeleri, ezber ve kolaycılıktan kurtularak havacılıkta bilgi ediniminin ilk basamağından itibaren tutarlı ve güçlü bir altyapıya sahip olmaları hedeflenmiştir. 

Programın bir çok istatistik, izleme, geri besleme kolaylıkları olduğu gibi, yer dersi öğretmenlerini de aktif olarak; yarattıkları etki ve dersleri ele alışları yönünden sıkı şekilde denetler. Farklı versiyonlarıyla birlikte, kolay erişimli, UEO üzerinde hiçbir maliyet oluşturmadan merkezi veya yerel olarak kullanılabilecek, şu anda 2900 adet çeşitli parametrelerde test edilmiş soru kapasiteli (sürekli artan) son derece güvenilir bir sistem alt yapısına sahip olan bu programın test süreci, 10 Mayıs 2014 tarihinde sona ererek yüksek güvenlikli olarak kullanıma sunulmuştur. 

 

 

 

   

 

YAYIMLARIMIZ