palaz modüler sınav sistemi

 

PALAZ Modüler Sınav Sistemi, Temel Uçuş Teorisi kitabı içeriğindeki bilgileri esas alarak hazırlanan bir sınav yönetim ve izleme programıdır. Bu proje sonucu elde edilen ürün ile özellikle uçuş eğitimi organizasyonlarında, pilot adayı öğrencilerin hızlı ve dengeli şekilde sınavları ele alınabilecektir.

Bütün bilimsel sınama yöntemlerinin titizlikle uygulandığı bu program sayesinde, aday öğrencilerin bilgi işleme konusunda daha aktif ve bir hale getirilmeleri, ezber ve kolaycılıktan kurtularak havacılıkta bilgi ediniminin ilk basamağından itibaren tutarlı ve güçlü bir altyapıya sahip olmaları hedeflenmiştir. 

Programın bir çok istatistik, izleme, geri besleme kolaylıkları olduğu gibi, yer dersi öğretmenlerini de aktif olarak; yarattıkları etki ve dersleri ele alışları yönünden sıkı şekilde denetler. Farklı versiyonlarıyla birlikte, kolay erişimli, UEO üzerinde hiçbir maliyet oluşturmadan merkezi veya yerel olarak kullanılabilecek, şu anda 2700 adet çeşitli parametrelerde test edilmiş soru kapasiteli (sürekli artan) son derece güvenilir bir sistem alt yapısına sahip olan bu programın test süreci, 10 Mayıs 2014 tarihinde sona ererek yüksek güvenlikli olarak kullanıma sunulmuştur. 

Proje ürününün kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için mesaj gönderiniz.

PALAZ Modüler Sınav Sistemi ilgili ayrıntılı bilgilendirme için tıklayınız.

 

NEDEN TÜRKÇE?

Söz konusu olan, hızla gelişen havacılık teknolojileri çağında, temel uçuş eğitimi için gerekli özel bilgi yığını olduğunda, bu kritik bilginin, ana dilde olması en öncelikli esastır.

Havacılıkta İngilizce'nin önemli olması, temel bilgi edinimi sırasında İngilizce öğrenilebileceği anlamı taşımadığı gibi, özellikle yetersiz dil becerisi nedeniyle, eksik veya hiç bilgilenmeme durumu, kabul edilebilecek hiçbir özre sahip değildir. 

Daha önce, özellikle temel havacılık konusunda gelişmiş bilgi topluluklarının yayınlanmamış olması, akla tembellik ve isteksizliği getirdiği gibi, kendimizi yetersiz kabul etmekten öte değildir. Elbette üretilmiş kaynakların hepsi, hangi dilde olursa olsun değerlidir, ancak temel bilgilenim çok hassastır. Ülkemiz havacılık ortamı; sonraya taşınacak ve kalıcı olacak temel bilgilenim kaynaklarını istenen kalite, model, içerik ve yöntemleri taşıyacak şekilde üretecek bütün altyapıya sahiptir. Kendisini bu konuda aciz hissetmeyen hiçbir ülke, ana dili dışında üretilmiş temel havacılık bilgi kaynağı kullanmaz. Bunun nedenlerinin en başında ise, havacılık kültürünün ilk öğretisi olan "emniyet" fikri gelmektedir. Eğer İngilizce önemli ise (ki havacılık için bu yadsınamaz), bir havacıdan İngilizce bilmesi istenir. Eğitim kaynakları (özellikle temel eğitim için), uçuş okullarında Türkçe esaslı olmalıdır. İleri ve ek eğitimlerin İngilizce olması kabullenilebilir, ancak temel eğitim bambaşka ve doğrudan emniyetle ilgili bir konudur. Hele hele temel sınavların Türkçe dilinde olması dışında bir durum düşünülemez. İleri eğitimlerin ardından lisanslandırma süreçlerinde İngilizce sınav sitemlerinin kullanılıyor olması, tartışmaya açık bir konudur. 

Temel Uçuş Teorisi kitabı ve modüler sınav sistemi uygulaması, yakın gelecekte, İngilizce olarak yayınlanabilir, ama bunda amaç, yurtdışı ortamlarda kendi yapabilirliğimizi göstermektir ve üzerinde pek çok değişiklik olacaktır, çünkü bu temel unsurlar, ülkemiz kültürel alt yapısına göre, kendi genel öğrenme teorilerimiz ve eğitim alışkanlıklarımız göz önüne konarak hazırlanmıştır. Kısaca, Temel Uçuş Teorisi kitabı, bizim içindir ve ELBA Havacılık, bizim için yapılacak bütün çalışmalarda kendi öz varlığımızın değerlerini ve evrensel akademik anlayışı korumaktadır. 

  

 

 

 

 

 

PALAZ Modüler Sınav Sistemi ilgili ayrıntılı bilgilendirme için tıklayınız.

 

PTEST uygulamaları, PPL Modüler Sınav Sistemi için çalışma ve deneme ortamı sağlayarak, adayların yüksek verim elde etmesini hedeflemektedir.

PTEST uygulamasında, Modüler sınav sisteminin; soru şekilleri, akış dinamiği ve sınama yöntemi, kolaylıkla öğrenilebilir.

 

Uygulama, windows ve android tabanlı hertürlü cihazda kullanılabilmektedir.

 

YAYIMLARIMIZ