KABUL ŞARTLARI ve TESTLER

PRAXIS Pilotaj Eğitimine kabul edilebilmek için, aşağıdaki şartlarda olmak ve ilgili testlerle birlikte sağlık muayenesini geçmek ve mevzuatın engel olarak gördüğü herhangi bir durum veya niteliğe sahip olmamak gerekmektedir.

  • 1 Ocak 2001 veya öncesi bir tarihte doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi kabul edilmeyecektir.)
  • Boy uzunluğu

Erkek adaylarda   en az     1,65 m                  Kadın Adaylarda      en az     1,55 m

   en çok 1,92 m                                                     en çok  1,85 m

  • Vücut ağırlığı

Erkek ve kadın adaylarda vücut kütle indeksi en az 20, en çok 25 olmalıdır. (ağırlık / boy2(m))

  • Konuşmada kekemelik, pelteklik ve tutukluk bulunmamak.

Sağlık Durumu

Program başvurusu yaparak, seçim aşamalarına kabul edilen adaylardan Aday öğrencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Bunlardan önemli birisi olan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak, maddesi kabul şartı için gereklidir. Bu gereklilik, kabul test aşamalarında aranmaz, ama bütün testlerden geçerek, kabul aşamasına gelen adaylardan beklenir. Öte yandan, kabul testleri sırasında, adaylardan genel sağlık durumlarıyla ilgili sorunları bulunmadığına dair yazılı belge alınır. Bu belgede, ilaç kullanımından, protez ve çeşitli hastalıkların varlığına kadar bir takım sorulara yanıt verilmesi istenerek, kişi beyanı esas tutulur. Olası bütün sağlık sorunlarından veya hatalı beyandan aday sorumludur. Kabul testlerinin doğası gereği, genel sağlıklılık önemli bir konudur.

Başvuru sırasında istenen belgeler

a. 2 adet fotoğraf

b. Nüfus Cüzdanı

c. Kabul testi ödendi dekontu (Hazırlanan fatura, test sırasında verilir)

d. Kabul Testleri Kişisel Bildirim ve Sağlık Bildirim Formu (18 yaşını tamamlamamış adaylarda, noter onaylı veli muvafakati gereklidir)

e. E-devlet yoluyla alınmış, sabıka kaydı belgesi (en geç 30 günlük)

DİKKAT: BU NOKTAYA KADAR BELİRTİLMİŞ KONULAR, TEST ÖNCESİ KONTROL EDİLİR. UYGUN OLMAYAN BAŞVURULARDA GERİ ÖDEME YAPILMAZ.

Öncelikle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 25/02/2014  tarih ve  52217814-010.07.01/61 sayılı SHT-1T 1 / 3 ÖĞRENCİ PİLOT SEÇİMİNDE KULLANILACAK TEST TALİMATI ile pilotaj eğitimi görecek adaylarda gerçekleştirilecek pilotaja elverişlilik testlerinin içeriğini asgari olarak belirlemiştir. Buna göre adayların kabul aşamalarında görecekleri testler, bu talimatın önerdiği asgari unsurları ve üstünü kapsamaktadır. Test sonuç evrakı, aday öğrenciye sonuç belgesi olarak verilir. Bütün testleri geçmiş olmasına karşın, herhangi bir programa yerleşmemiş  adaylar için, almış oldukları SHGM onaylı sağlık lisansı, üzerinde belirtildiği  yıl kadar süreyle geçerli olacaktır ve başka uçuş eğitimi organizasyonlarında kullanılabilir. Benzer şekilde, adayın izin vermesi durumunda, test sonuçları bir başka uçuş eğitim organizasyonu ile paylaşılabilir ve 3 ay süreli geçerliği vardır.

Testlerin Doğası ve İçeriği

ELBA Havacılık Enstitüsü, PRAXIS Programları, pilotaj eğitimi öğrenci seçimi için gerçekleştirilen testlerin önemli bir kısmı, elektro-mekanik ortamlar üzerindedir.

Bir bilgisayar ekranı ve klavye-fare-oyun çubuğu kullanımı ile, standart psikomotor ve kişilik testleri yanında, zeka, görsel ve işitsel hafıza, algılama ve yoğunlaşma uygulamaları yapılır.

Yazılıma dayalı bu aşamaların yanı sıra, yine elektronik kontrollü olmak üzere bazı özel test ortamlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilen testler ise, fiziksel yük içerir. Statik şartlarda gerçekleştirilen çoğu test, bu kez, dinamik ortamlarda oluşturulur ve tepkiler ölçülür. Bu yolla hava-uzay ortamına uyumluluk gözlenir. Bu tür testler hızlı ve kısa süreli olmalarına karşın, oldukça yoğun konsantrasyon gerektirebilir. Katılımcı adaylara, testler sırasında kullanmaları için özel giysiler verilir, ancak adayların kendi ayakkabılarını kullanmaları istenir (tercihan spor ayakkabısı).

Testlerde, İnsan cayroskobu, Hipobarik oda, disoryantasyon jeneratörü ve klostrofobi kafesi gibi fiziki ortamlar kullanılmaktadır. Adaylar, seçildikleri takdirde öğrencilik süresince de aynı ortamlarda gelişim eğitimlerine devam edecekler ve bunlara, G laboratuarı, hareketli uçuş simülatörleri, ve acil durum simülatörleri eklenecektir. PRAXIS Programı, pilotaj olduğu kadar, geleceğin uzay çalışanlarını da yönelik amaçlara sahip olduğundan, pilotaj eğitiminde yüksek kaliteye önem vermektedir ve bu nedenle seçim aşamaları son derece dikkatli ve titiz ortamlarda, çok deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalardan geçebilmiş her adayın şüphesiz, doğal bir övünme payı olacaktır.

Aşağıda yer alan üç günlük test sürecinin ilk iki günü aralıksızdır. Adayın herhangi bir günü veya gün içindeki aşamayı atlaması durumunda, başvuru süreci sona erer.  Benzer şekilde, adayın herhangi bir test aşamasında testin durdurulmasını istemesi veya terk etmesi durumunda test süreci sona erer. Buna istisna, adayın talep etmesi ve kurulun uygun olması durumunda, ikinci günün, aynı gün içinde, birinci güne eklenebilmesidir. Aynı anda test alan aday gurubundan bir veya bir kaçının test süreci sırasında terk etmesi veya teste devam edemeyecek durumda olması halinde, diğer adaylar bundan etkilenmez.

 

SÜRE

Min. % Başarı

Birinci Gün

 

 

Test ortamları ve şekilleri açıklama oturumu

40 dakika

N/A

 

 

 

Zekâ,

30 dakika

85

Kişilik testi,

1 saat

OLUMLU

(kişilik testinin "olumsuz" sonuç vermesi durumunda, test aşamaları durdurulur)

Psikomotor,

1 saat

85

 

 

 

Görsel ve işitsel hafıza,

30 dakika

92

Algılama ve yoğunlaşma,

30 dakika

90

Stres altında karar verme,

20 dakika

85

 

 

 

Klostrofobi        

30 dakika

90

Düşük basınç ortamında mental faaliyet

40 dakika

85

Dinamik ve uzay ortamında görsel ve işitsel hafıza, algılama ve yoğunlaşma

30 dakika

40

Hava-Uzay uyumsuzluluğu

20 dakika

50

 

 

 

İkinci Gün

 

 

Takım Çalışması becerisi-Liderlik

40 dakika

OLUMLU

Sözlü görüşme

30 dakika

OLUMLU

 

 

 

Üçüncü Gün

 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından 1 inci sınıf sağlık sertifikası düzenlenmesi (bu aşama için sağlık kuruluşundan randevu alınır ve ikinci gün sonucuna göredir. Bu nedenle, üçüncü gün aşaması, ikinci günü takip eden gün içinde olmayabilir.)

Yarım Gün

OLUMLU

Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda, diğer bütün gereklilikler yerine gelmiş olsa dahi ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır.

Kabul testlerinin tarihleri ve yeri

Kabul aşamaları, üç gün sürelidir ve ilk iki günü, arka arkaya, Antalya Bilim Üniversitesi, ELBA Havacılık Enstitüsü olanaklarında, PRAXIS Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Buna istisna, testlerin 3. Günü olan pilotaj muayenesinin anlaşmalı veya yetkili hastanede yapılacak olmasıdır. Kabul testlerinin tarihleri, aşağıdaki "randevu al" seçeneği sonrasında görülebilir. 

Adres: Tarım Mahhalesi, Perge Bulvarı, 53 ANTALYA (Eski ER-AH Uçuş Okulu)

Kabul testleri için sadece kontenjanı dolmamış guruplar için randevu alabilirsiniz.

Kabul testleri için ilk gün sabah 09:00’da test merkezinde kahvaltınızı yapmış şekilde bulunmanız gerekir. Geç gelenler, testlere alınmaz ve hakkını yitirir. Randevu alındığı hâlde, geç gelme, katılmama gibi durumlarda geri ödeme yapılmaz.  Sadece bir gurup için başvuru yapmalısınız. Test günü süresince kampüste kalmanız gerekecektir. Öğleden sonraya kalan test modülleri olduğunda, öğlen yemeğinizi sağlayacağız ve bu sırada bir saatlik dinlenme süreniz olacak. Bunun dışında, modüller arasında 10-30 dakika aralıklar olabilir. Bütün test süresi boyunca, dışarıyla ilişki kurmanıza izin verilmez ve iletişim cihazlarınız toplanır.

Randevu ve Ücretler

Pilotaj Eğitimi için gerekli kabul testlerinin ilk iki gününe ait aşamalar için ilgili banka hesabına ödenmiş olması gereken ücret, 590 TL’dir. Buna ait ödeme işlemi, aşağıdaki "randevu al" seçeneği çalıştırılarak, randevu tarihi belirlendikten sonra sağlanır.

Pilotaj Eğitimi için gerekli kabul testlerine katılan adaylar, hemen ardından kayıt için gerekli yetkili hastane muayenesine gitmek zorunda değildir. Test sonuçları, üç ay süreyle geçerlidir. Muayene, kayıt zamanı öncesinde gerçekleştirilebilir.

Üçüncü güne ait muayene ücreti, Muayene olunan hastaneye muayene sonunda ödenir ve hastane tarafından faturalandırılır. ELBA Havacılık Enstitüsü’nün Antalya’da yetkili hastane anlaşması vardır, ancak muayene için bu hastanenin kullanılması zorunlu değildir. Testler sonrasında arzu etmeniz durumunda muayene için randevuyu şizin için alabiliriz. Muayenenin ücreti yaklaşık 550 TL’dir. Muayeneye sevk edilebilmeniz için SHGM Mevzuatı gereği ödenmiş olması gereken ücretin dekontuna ihtiyacımız olacaktır.

HALK BANKASI ANKARA-EMEK ŞUBESİ (BANKAYA ELDEN YATIRILARAK ORİJİNAL DEKONT ALINACAK)

Hesap Adı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (AÇIKLAMA KISMINDA ÖĞRENCİ ADI SOYADI , TANZİM ADI VE KODU BELİRTİLECEK)

IBAN NO: TR59 0001 2009 4010 0005 0000 09
1.Sağlık Sertifikası Hizmet Bedeli (250,00 TL) Tanzim Kodu ( SHGM329 )

Bütün testlerde başarılı olan adaylar, puan sıralamasına göre kontenjan alarak ilgili programlara yerleştirilmek üzere Öğrenci İşleri Bölümü'ne sevk edilir.

PROGRAMA YERLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BELGELER ve DİĞER GEREKLİLİKLER, TEST SONRASINDA HAZIRLANIR.

RANDEVU AL

YAYIMLARIMIZ