inisiyatif

 

ELBA Havacılık, öncelikle sivil havacılık temel eğitimi ve yerleşik emniyet bilgisi-davranışları konularında iniyasitif alarak, bu konuları ana başlık olarak gören gerçek ve doğru bilgi kaynaklarının oluşmasında her türlü olanağı kullanır.

Özgün ve bağımsız havacılık bilgisi oluşturulması,

Havacılık kültürü oluşturulması,

Bilgi erişim kaynaklarının Türkçe oluşturulması,

Havacılık eğitim metaryeli ve yöntemi oluşturulması,

ELBA Havacılık inisiyatifleri içindedir.

 

NEDEN TÜRKÇE?

Söz konusu olan, hızla gelişen havacılık teknolojileri çağında, temel uçuş eğitimi için gerekli özel bilgi yığını olduğunda, bu kritik bilginin, ana dilde olması en öncelikli esastır.

Havacılıkta İngilizce'nin önemli olması, temel bilgi edinimi sırasında İngilizce öğrenilebileceği anlamı taşımadığı gibi, özellikle yetersiz dil becerisi nedeniyle, eksik veya hiç bilgilenmeme durumu, kabul edilebilecek hiçbir özre sahip değildir. 

Daha önce, özellikle temel havacılık konusunda gelişmiş bilgi topluluklarının yayınlanmamış olması, akla tembellik ve isteksizliği getirdiği gibi, kendimizi yetersiz kabul etmekten öte değildir. Elbette üretilmiş kaynakların hepsi, hangi dilde olursa olsun değerlidir, ancak temel bilgilenim çok hassastır. Ülkemiz havacılık ortamı; sonraya taşınacak ve kalıcı olacak temel bilgilenim kaynaklarını istenen kalite, model, içerik ve yöntemleri taşıyacak şekilde üretecek bütün altyapıya sahiptir. Kendisini bu konuda aciz hissetmeyen hiçbir ülke, ana dili dışında üretilmiş temel havacılık bilgi kaynağı kullanmaz. Bunun nedenlerinin en başında ise, havacılık kültürünün ilk öğretisi olan "emniyet" fikri gelmektedir. Eğer İngilizce önemli ise (ki havacılık için bu yadsınamaz), bir havacıdan İngilizce bilmesi istenir. Eğitim kaynakları (özellikle temel eğitim için), uçuş okullarında Türkçe esaslı olmalıdır. İleri ve ek eğitimlerin İngilizce olması kabullenilebilir, ancak temel eğitim bambaşka ve doğrudan emniyetle ilgili bir konudur. 

Temel Uçuş Teorisi kitabı, yakın gelecekte, İngilizce olarak yayınlanabilir, ama bunda amaç, yurtdışı ortamlarda kendi yapabilirliğimizi göstermektir ve üzerinde pek çok değişiklik olacaktır, çünkü Temel Uçuş Teorisi kitabı, ülkemiz kültürel alt yapısına göre, kendi genel öğrenme teorilerimiz ve eğitim alışkanlıklarımız göz önüne konarak hazırlanmıştır. Kısaca, Temel Uçuş Teorisi kitabı, bizim içindir ve ELBA Havacılık, bizim için yapılacak bütün çalışmalarda kendi öz varlığımızın değerlerini ve evrensel akademik anlayışı korumaktadır. 

İlk sivil ve askeri uçağı yapan ilk özel havayolu şirketini kuran ve aynı zamanda ilk düşman uçağını vuran adam: Vecihi Hürkuş.

Hikayesi, olasılıkla Türkiye’nin en inişli çıkışlı hayatına sahip olmasını beraberinde getiriyor. Öte yandan, ülkemizde havacılık konusunda inisiyatif kullanmanın ne demek olduğunu bize anlatıyor.

 

 

İSTİKBAL NEDEN GÖKLERDEDİR?

Çok kullanılan, havacılıkla ilgili hemen hemen her yerde mutlaka görünen hatta suistimal edilen, ancak ne anlama geldiği gerçekten bilinmeyen o ünlü söz:

İstikbal Göklerdedir...

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözü söylerken ne demek istedi? Aslında, sanılanın çok ötesindeki gerçekleriyle ve bu sözün içeriğinin iyi anlaşılmamış olmasının sonuçlarıyla elimizde kalan havacılığın durumu, bu özel konferans turnesinin konusudur.

Etkinlik takvimi sekmesinden özellikle üniversitelerimizde sunulan bu konferansların tarih ve yerleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

 

   

 

 

 

YAYIMLARIMIZ