genel uçuş emniyeti

Genel Havacılık içinde başlayan uçuş eğitimlerinin önemli bir kısmı, uçuş becerilerini geliştirmeye ayrılmaktadır. Öte yandan çoğu acil durum uygulaması için gereken eğitim, ya buna özel zaman ayrılmadığı ya da simülasyon imkanları bulunmadığı için eksik kalmaktadır.

Acil durum uygulamaları eğitimleri, SMS anlayışının geliştirilmesi gibi konular için, havayolu pilotu olmayı beklemek son derece hatalı bir tutumdur. Bu anlayış ve beceriler, eğitimin ilk gününde başlayan örgün bir program içinde olmalıdır. Yüksek maliyet ve risk şartları nedeniyle göz ardı edilen bu eğitimlerin düzenlenmesi ve uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi, bir inisiyatif konudur.  

Acil durum eğitimleri, pilotların yoğun stres ortamında ve zor anlarda uygulamaları beklenen usulleri kapsar. Herhangi bir acil durumun yarattığı zorluk altında pilotun karar verme, uygulama ve uygulamaların hepsinin doğru olmasını (şans faktörü dışında) bekleyebilmek için, acil durum uygulamaları eğitimine ayrılan sürenin en az temel uçuş eğitimi süresinin kendisi kadar olmalıdır. Üstelik bu sürenin çok iyi organize olmuş şartlar altında ve dikkatle yürütülmesi gerekmektedir. Sadece bilgilendirmeye dayalı acil durum eğitimleri son derece yetersiz ve emniyetsizdir.

ELBA Havacılık Enstitüsü inisiyatiflerinden birisi olan, Genel Uçuş Emniyeti Eğitimi Geliştirme ve Uygulama Programı, bu konuda bilimsel veri ve uygulama usulleri üretimiyle kalınmayacak, aynı zamanda mevcut uçuş eğitim organizasyonlarının konuya ilişkin hassasiyeti de sürekli olarak değerlendirilecektir. 

Genel Uçuş Emniyeti Eğitimi Geliştirme ve Uygulama Programı'nın en öncelikli hedefi, bir eğitim metodolojisi üreterek bu üretimi döküman haline getirecek yeterli sayıda bilimsel çalışmayla desteklemektir. Bu nedenle, üniversitelerin ilgili bölümlerinden yüksek lisans ve doktora programlarıyla işbirliği içinde olunacaktır.

b

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yüksek lisans ve doktora programlarıyla işbirliği içinde yürütülecek olan Genel Uçuş Emniyeti Eğitimi Geliştirme ve Uygulama Programı'ndan haberdar olmak için mesaj gönderiniz.

Üniversitelerimizin ilgili bölüm ve enstitüleriyle paydaşlık içinde, aşağıdaki ana konu başlıklarında doktora ve yüksek lisans projeleri geliştirilecektir. 

  • Dinamik psikomotor testleri sırasında fizyolojik değişim gözlemleri
  •  
  • Dinamik psikomotor test otomasyonu
  •  
  • Modüler upset recovery simülasyon teknikleri ve araçlarının üretimi
  •  
  • Aktif havacılık müzesi kurulumu aşamaları
  •  
  • Robotik unsurların uçuş emniyet simülasyonunda kullanımı

b
Kamp Ateşi toplantıları, ELBA Havacılık Enstitüsü inisiyatiflerini güçlendirmek adına yapılan, fikir çalışması toplantılarıdır. Genellikle Yaz kampları içinde, davetli uzmanların katılımıyla yapılan bu toplantılarda, özellikle genel uçuş emniyeti konusunda yapılabilecek her türlü girişim ve yenilik için proje alt yapılarının gelişmesine yönelik fikirlere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Toplantının özelliği, özgür ve bağlayıcı olmamasına karşın, hemen eyleme dönebilecek esnekliğe sahip olmasıdır. Kamp Ateşi toplantıları, davet ve katılım isteği esasıyla yapılmaktadır. Katılım isteğiniz durumunda sizinle iletişime geçilebilmesi için lütfen mesaj gönderiniz.

YAYIMLARIMIZ