genel toplum

ELBA Havacılık Çalışmalarının Genel Toplum Üzerinde Etkisi

Bir toplumun sivil havacılığa yakınlığı ve onu kullanışı, ne kadar medeni olduğunun en önemli göstergelerindendir. Ülkemizde büyük çaba, ama küçük adımlarla ilerleyen sivil havacılık girişimleri, sadece kaynak yoksunluğuna bağlı sorunlar değil, aynı zamanda tanıtım ve blgi üretim sorunları yaşamaktadır. Havacılık, ülkemizde, genel toplumdan ayrı tutulan, tel örgülü alanların içinde kalmış durumda olduğu için, özellikle sportif havacılık konusunda yeterince gelişme sağlanamamaktadır.

ELBA Havacılığın birçok girişimi ve projesi, özellikle gençleri sivil havacılık mantık ve işlerliğine yaklaştırmayı amaçlamaktadır.

Yapılan bütün çalışmaların genel toplum üzerine nasıl yansıdığı, tarafsız ve objektif şekilde izlenerek, havacılık ortamı ile doğrudan paylaşılacaktır.

ELBA Havacılık Enstitüsü, süreli konferans ve etkinliklerle, sivil havacılık mantık ve işleyişi yanında, bu alandaki yerimizi ortaya koyan çok kritik konferanslar gerçekleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROBASİ GÖSTERİLERİ

ELBA Havacılık Enstitüsü, havacılığın genel toplum üzerindeki etkisini arttırmak amacıyla, bünyesinde iki adet aerobasi takımı barındırmaktadır. Özel tasarlanmış jet ve pervaneli uçaklarla, çok deneyimli pilotlar tarafından yapılan gösteriler, havacılığı genel topluma yakınlaştırmakta ve ilgi yaratmaktadır.

ELBA Havacılık Enstitüsü Aerobasi Takımlarını Ayrıntılı İncelemek İçin Tıklayınız.

 

 

bb

Havacılığın bir topluma mâl olması ve gelişmesinin anahtarlarından birisi, gelişkin bir havacılık müzesine sahip olmaktır. Öte yandan, bir havacılık müzesi; eskimiş, artık kullanılmayan havacılık malzemesinin depolandığı ve soğuk bir şekilde sergilendiği yer demek değildir. Aksine, en son teknolojinin de olabildiğince yer aldığı ve geçmişten, geleceğe havacılık adına toplum belleği oluşturan son derece ciddî ve yüksek maliyetli yerlerdir.

Havacılık müzeleri, çoğu gelişmiş veya bu konuya önem veren ülkede, özgün yapılarıyla yükselmiştir. Müzelerin içinde, sadece hava araçları sergilenmekle kalmaz, aynı zamanda etkileşimli uygulamalarla bütün yaş ve guruptan insanların bilinçlenmesi ve havacılığı hissetmesi sağlanır.

Bu konuda yapılacak her türlü girişim, yatırım ve hâyal şiddetle desteklenmelidir.

Evergreen Havacılık Müzesi

Özgün yapısıyla Belgrad Havacılık Müzesi

 

 

YAYIMLARIMIZ