dinamik pilotaja uyumluluk

NOVA 1.01 Dinamik Pilotaja Uyumluluk Testi, pilotaj eğitimi öncesi pilot adayının psikometrik ölçümlerine çeşitli evrelerde fiziksel hava-uzay uyumsuzluğu ortamları ekleyen ve bu ortamlar altında ölçüm gerçekleştiren ileri protokollerin oluşturulması projesidir. Bugün benzer amaçlarla kullanılan bazı psikometrik ölçüm protokolleriyle birlikte yürütülmek üzere hazırlanan bu ileri protokol çalışması için öncelikle belli bir standart içeren hava-uzay uyumsuzluğu jeneratörleri tasarlanmıştır. 
NOVA 1.01 Dinamik Pilotaja Uyumluluk Testi, Özgün olarak hazırlanmış yazılımlar eşliğinde, iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada aday, statik ortamda kısa bir genel psikometrik teste tabi tutulmakta ve bu sırada vital bulguları ölçülmektedir. Aynı adaya daha sonra, çok benzer bir test, 1,5 - 2 dakika süreyle hava-uzay uyumsuzluğu jeneratörü üstünde uygulanmakta ve vital bulgularla test sonuçları arasındaki farklılık değerlendirilmektedir.
Bu test gurubunun amacı, sadece pilotaj eğitimi veya pilotaja devamlılık için uygulanan statik protokollere destek verisi sağlamaktır. Çok ciddi ve güvenilir veri üretmesine karşın, statik protokollerin içerdiği bütün psikoteknik aşamaları taşımaz. Dolayısıyla, günümüz koşullarında bir pilot adayında aranan bütün psikoteknik nitelikleri içeren bir pilotaja uyumluluk veya uyumsuzluk kararı bildirmez, ancak elde edilen sonuçlar, statik test yöntemleriyle ulaşılamayacak değerdedir. 
NOVA 1.01 Dinamik Pilotaja Uyumluluk Testi, 
Çoklu işlem devamlılığı ve hızı
Çapraz kontrol
Hızlı karar verme
Görsel hafıza
gibi başlıkları hızlı ve dinamik ortamlarda, radikal şekilde ve birarada ölçümler. 

Dinamik testler, pilotaj eğitimi erken dönemlerinde karşılaşılabilecek bazı fizyolojik tepkileri de gösterdiği için, eğitim maliyetinin artmasına engel olmakta ve ilgili konuların giderilmesine yönelik öncelikler sunmaktadır. 

Bu projeye üniversitelerin ilgili birimlerinden paydaşlık kabul edilmektedir ve özellikle yüksek lisans ve doktora programları için çeşitli segman programları yayınlanacaktır.

NOVA 1.01 Dinamik Pilotaja Uyumluluk Testi Uygulaması için gerekli şartlar:
* En az 18, en çok 50 yaşında olmak,
* En çok 95 kg ağırlığında olmak,
* Pilotaja elverişliliği gerektiren sağlık şartlarına sahip olmak.
RANDEVU ve BİLGİ İÇİN LÜTFEN MESAJ GÖNDERİNİZ veya 0532 6859310 numaralı telefon yoluyla iletişim kurunuz.
 
 

NOVA 1.01 Dinamik Pilotaja Uyumluluk Testi, Randevu yoluyla, Antalya Bilim Üniversitesi - Antalya olanaklarında gerçekleştirilmektedir. Test uygulaması, 250 TL'dir ve testin uygulandığı aday, aynı testi sonraki üç ay içinde tekrarlayamaz.

 

 

 

  

Havacılık konusuna ilişkin her türlü araştırma ve geliştirme projesiyle birlikte, havacılığı araç olarak kullanarak bilimsel çalışmalar gerçekleştiren bütün diğer disiplinlere destek olmayı amaçlayan ELBA Havacılık Enstitüsü, özellikle havacılık eğitimi metod gelişimleri ve genel havacılık emniyeti konularında özgün çalışmalar yapmaktadır. 

ELBA HAVACILIK ENSTİTÜSÜ, ülkemiz havacılığının bilgi üretiminde TEK YERLİ MARKASIDIR.

  

 

YAYIMLARIMIZ

Elba Havacılık Enstitüsü programları, ER-AH Uçuş Okulu tarafından desteklenmektedir.

Elba Havacılık Enstitüsü, Hava-Uzay Laboratuvarı