bir uçuş okulu seçerken

BİR UÇUŞ OKULU SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uçuş eğitimi almak ve havacılığa pilot olarak girmek için çeşitli seçeneklerin içinde en yaygın olanı, ticarî uçuş okulları gelmektedir. Bu okullar sivil otoritenin sağladığı yetkilendirme sonrasında, yetkileri düzeyinde uçuş eğitimi verir. Havacılığın pahalı ve dikkat gerektiren bir uğraş olması nedeniyle, sivil otorite, elbette, gerekli şartların yerine getirilmesi sonrasında bu yetkileri tanıyor ve denetliyor olsa gerektir. Öte yandan, uçuş okullarının bir de akademik ve sosyo-kültürel gerçekleri vardır. Bunlarla birlikte, uçuş eğitimi almak isteyen bir adayın uçuş okulu seçiminde değerlendirmesi gereken basamaklar bulunmaktadır. 

1. Uçuş okulları, son derece pahalı eğitimler verir. Bu eğitimlerin ücretleri, hemen hemen bütün okullarda aynı düzeydedir. Bir okulun daha pahalı olması, o okulu daha "kaliteli" yapmaz. Bu nedenle, ücretlerin farklılığı en son değerlendirilmelidir. Burada gözetilmesi gereken konu, verilen ücretin karşılığının, taahhüt edilen zamanda tam olarak alınabilmesidir.

2. Bir uçuş okulunun yeri, yani ülkemizin neresinde ve uçuş olanaklarına ne uzaklıkta konuşlu olduğu çok önemlidir.

Uçuş faaliyeti aşırı fiziksel ve zihinsel güç gerektirir ve son derece yorucu bir uğraştır. Bu nedenle, yer eğitim unsurları, uçuş hattından uzak olan uçuş okullarında, uçuş hattına geliş ve gidişler (çoğu zaman servis olanakları olsa bile) 4-5 saat gibi çok uzun zamanlar almaktadır. Bunu her gün tekrarlamak ve uçuş faaliyeti yapmak tüketici olabilmektedir. İdeal bir uçuş okulu, hava meydanı sınırları içinde ve konaklama imkânları olan okuldur.  Yine uçuş olanakları içinde, gündelik hayatı devam ettirebilecek kolaylıkların bulunması, ihtiyaçları karşılayacak donanımın olması önemlidir. Özellikle soğuk kış ve sıcak yaz şartlarında, uçuş ortamları gerçekten sınayıcı olabilir. Yine uçuş okulunun yeri, yıl içinde kaç gün uçuşa elverişli hava şartları sunması açısından önemlidir. Yılın önemli bir kısmında kötü hava şartları gösteren yerlerde konuşlu okullarda, uçuş eğitimi yavaş ilerler.

3. Okulun "büyük" olması ve eğitim çeşitliliği, kaliteli eğitimi işaret etmez.

Şöyle düşünmek gerekir: Geniş ve uzun bir menüsü olan lokantanın aynı genişlikte bir dondurucusu vardır. Uzmanlaşma, personel kullanımıyla doğru orantılıdır ve bir uzman eğitmeni, sadece arada sırada kullanmak için bulundurmak çok pahalıdır.

4. Uçak sayısının fazla olması, okulun büyük veya eğitimin kaliteli olduğunu göstermez.  Öğrenilmesi gereken, bir uçağa kaç öğrencinin düştüğüdür. Uçak başına beşten fazla öğrenci düştüğü durumlarda, okulun eğitimi istenen şekilde yürütmesi neredeyse imkânsızdır. Okulun, o sırada kaç öğrenciye hizmet verdiğinin internet sitesinde sürekli güncelleniyor olduğunun görülebilmesi gerekmektedir.

5. Uçak bakım olanaklarının gelişkin olduğu okullarda, uçuş faaliyetinin aksaması azalır. Öte yandan, teknik personelin yetkinliği ve hızı çok önemlidir. Genç , dinamik, İngilizce diline çok hakim ve lisanslı bir teknik ekip, alaylı usullerle çalışan ekipten çok daha verimlidir. Bu nedenle, okulun internet sitesinde teknik ekibini tanıtıp tanıtmadığını, tanıtıyorsa, lisans ve dil bilgisine yer verip vermediğini kontrol etmek, önemli ve belirleyici bir ayrıntıdır.

6. Uçuş öğretmenliği, çoğu kez bir meslek olarak değil, uçuş saati doldurmak ve tecrübe kazanmak için girişilen bir çalışmadır. Bu nedenle, uçuş okulları, genç ve tecrübesiz eğitmenleri işe alma eğilimi gösterir. Bir okulda bulunan tecrübesiz eğitmen sayısının tecrübeli eğitmen sayısının %10'undan fazla olması kabul edilebilir bir durum değildir. Uçuş okulu eğitmen kadrosunun niteliğini öğrenmeden eğitime başlanmamalıdır. Tıpkı uçak sayısı gibi, eğitmen sayısı da doğal olarak önemli olacaktır, çünkü aslında eğitmenler, öğrencilerden çok daha fazla çalıştırılarak fiziksel ve zihinsel olarak "eğitim" mantığının kabul edilemez sınırlarına doğru zorlanabilmektedirler. Okulun internet sitesinde bulunması gereken eğitmen personel listesinin nitelikler açısından dikkatle incelenmesi gerekir.

7. Bir uçuş okulunun uzaktan eğitim veriyor olması, çok avantajlı gibi görünebilir. Bu doğrudur, ancak avantaj, öğrenciden çok, okul içindir, çünkü uzaktan eğitim, okulun eğitim maliyetini aşırı derecede azaltır. Bu nedenle, uzaktan eğitim ücretlerinin, örgün eğitim ücretlerinden çok daha düşük olduğu okullarda, eğitim kaygısının ticarî kaygının önünde olduğunu söylemek hatalı olmaz. Eğer uçuş okulunun uzaktan eğitim ücreti, normal eğitim ücretinden fazlaysa, bunu düşünmek gerekir. Diğer taraftan, uzaktan eğitim, havacılık genel mantığı ile fazla uyuşmamaktadır ve bu tür eğitimler sonrası yetişmiş uçucuların meslekî beceri farklarına ilişkin henüz bilimsel çalışma yapılmamıştır. Havacılık, havacılık ortamı içinde, bilginin tecrübe ve görgüyle gelişmesi gereken, emniyetin en ön planda olduğu bir uğraştır. Anlaşılacağı üzere, havacılık eğitimi, havacılığı gerçekten hissettiren ortamlarda ele alınabilir.

8. Uçuş okulu seçilirken gözetilecek konulardan bir diğeri, daha önce bir başka yerde ve/veya bir başka isimle çalışıp çalışmadığıdır. Uçuş okulunun yerleşikliği çok önemlidir. Öte yandan bu, uçuş okulunun eski olmasının bir avantaj olduğu şeklinde algılanmamalıdır. Önemli olan okulun ne kadar dinamik olduğudur. Sürekli büyüyen bir uçuş okulu, dinamik uçuş okulu demek değildir. Uçuş okulunda faaliyetin ne kadar emniyetle ve söz verildiği şekilde yürüdüğü önemlidir. Çoğu zaman genç okullar, kendilerini ispatlayabilmek için diğerlerinden çok daha başarılı olabilmektedir.

9.  Uçuş okulunun kullandığı uçak tiplerinin uçuş eğitimi için uyumluluğu gerçekten önemlidir. Okul bünyesinde bulunan uçak tipi çeşitliliği, eğer iyi değerlendirilebiliyorsa, bir avantaj olabileceği gibi, öğrencinin sürekli farklı tiplerde eğitim yapması sonucu, bazı alışkanlıkların edinilmesini engelleyebilir. Bu nedenle, okulun, uçaklarını hangi parametrelerle kullandığının internet sitesi içinde açıkça belirtilmiş olduğunu görmek gerekmektedir. Bu parametrelerde dikkat edilmesi gereken, özellikle ilk yalnız uçuşa kadar, aynı tip ve özellikte ve hep aynı eğitmenle uçuş yapılıyor olduğunun taahhüt edilmiş olmasıdır.

10.  Uçuş okulunun hangi uçuş lisanslarını verme yetkisi olduğu, açıkça anlaşılmalıdır. Ülkemizde verilen lisanslar, JAA lisanslarıdır, ancak bunun yanı sıra JAA-EASA lisansı üretebilen okullar da bulunmaktadır. Uçuculukta lisans niteliğinin önemli olduğu göz ardı edilemez.

11. Hiç bir uçuş okulu, hiçbir şekilde, iş garantisi veremez. Bu tür vaatler, havacılığın doğasıyla uyumsuzdur ve gerçekçi değildir. O nedenle, bir okulun böyle bir vaatte bulunması, diğer vaatlerinin de düşünülmesini gerektirmelidir. Eğer bir uçuş okulu iş garantisi verdiği konusunda ısrarlıysa, eğitimin bitişinden sonraki dönem için olası işsizliğe karşı, tazminat taahhüdünde bulunması ve eğitimin; bilgi, beceri, hastalık gibi nedenlerle aksaması durumuna karşı da bütün ödemeyi eğitimlerin bitişinde talep etmesi gerekir. Peşin yapılmış ödemeleri, uçuş okullarından geri almak oldukça zor olabilir.

12. Havacılık eğitimi, sadece uçuştan ibaret değildir. Yer dersleri ve bu derslerin organizasyonu çok önemlidir.  Uçuş okulunun "mutlaka" belli bir sisteme ait doküman kaynağının bulunması gerekir. Bu kaynak yığını, telif sorunları olmayan, özgün, başlangıç eğitiminde tamamen Türkçe, orjinal içerik ve basımı olan unsurlardan oluşur. Okulun doküman kaynağı, oradan buradan toplama, fotokopi gibi unsurlardan oluşuyorsa veya başlangıç eğitimi için özgün, ayrıntılı içerik sunamıyorsa bunun anlamı öğrencinin eğitimini değil, kazanacağı parayı önemsediğidir. Bu davranış, kendisini eğitimin her yerinde gösterecektir. Benzer şekilde, yer eğitimlerinin uygulandığı ortamların, eğitim standartlarına göre hazırlanmış olması gerekir.  

13. Yer eğitimleri sınamalarının, yine çok özgün ve önceden çalışma şartları sunan otomasyonla ele alındığından emin olunmalıdır. Bu otomasyon sistemleri, aynı zamanda eğitmen performansını da ölçtüğü için, öğrencinin eğitim kalitesini arttırır. Okulun internet sitesinde, yer dersleri ölçme/değerlendirme sisteminin hangi otomasyona bağlı olduğu iyice incelenmelidir. Eğer okul böyle bir otomasyona bağlı değilse, yer derslerinin keyfiyetle ele alındığı düşünülmelidir.

14. Çoğu uçuş okulu, görsel niteliğini arttırmak için, öğrencilerini üniforma giymeye zorlar. Uçuş okullarının bunu yapma yani, belli bir kılık ve kıyafeti zorlama yetkisi, sözleşmede bulunmadığı sürece, yoktur. Dahası, bu tür bir uygulama, Anayasal haklara aykırıdır. Ancak "çalışan" konumundaki kişiler, üniforma giymeye zorlanabilir. Buna istisna, uçuş sırasında kullanılması gerekebilecek emniyet nedenli özel uçuş giysileri olabilir. Öte yandan, okulun öğretmenleri ve personeli, çalışan sıfatıyla üniforma kullanıyor olabilir. Okul seçilirken, üniforma zorlamasının olup olmadığı incelenmelidir. Kendi personeli üniforma kullanmadığı hâlde öğrencisini üniformaya zorlayan okullar, bedava reklâm ve görüntüsel disiplin peşindedir. Diğer yandan, üniforma zorlaması olan okulların, mutlaka şu gerekleri yerine getiriyor ve bunu yayınlamış olduğundan emin olunmalıdır:

                a. Her yıl için en az 4 takım yazlık alt-üst üniforma (üst için yazlık gömlek şeklinde) ve 2 adet yazlık ayakkabı, bir adet kemer, 10 çift çorap.

                 b. Her yıl için en az 2 takım kışlık alt üst üniforma (ceketli), 3 adet gömlek  ve 2 adet kışlık ayakkabı, bir adet pardesü veya kaban, 5 çift çorap, 2 adet kazak, 2 adet kravat

                  c. Bu üniformalar için gerekli her türlü; bröve, peç, işaret ve rütbeler.

15. Okulun eğitim kaynaklarını (kitap, harita, ölçme araçları, uçuş sırasında kullanılan çanta ve çeklistler vb.) ücrete dahil olarak sağlayıp sağlamadığı iyice anlaşılmalıdır. Bu unsurlar, pahalı olabilir. Eğer sağlanmıyorsa, bunun da belirtiliyor olması gerekir.

bbb

ÜLKEMİZDEKİ UÇUŞ OKULLARI

    

TAVSİYE EDİYORUZ

 

 

 

                         

Ülkemiz uçuş okulları, nitelik ve nicelikleri açısından sürekli izlenerek burada objektif ve güncel olarak derecelendirilmektedir.

 

 

 

 

YAYIMLARIMIZ