bilgi üretimi

Sivil Havacılıkta Bilgi Üretimi ve Akademik Çalışmalar 

ELBA Havacılık, öncelikle sivil havacılık temel eğitimi ve yerleşik emniyet bilgisi-davranışları konularında iniyasitif alarak, bu konuları ana başlık olarak gören gerçek ve doğru bilgi kaynaklarının oluşmasında her türlü olanağı kullanır. Oluşturulan bilgi ve kaynağın, özgünlüğü, bağımsızlığı ve erişim kolaylığı, ELBA Havacılık inisiyatiflerindendir. Bu nedenle, geliştirilen bütün projeler, alınan inisiyatiflere bağlı olarak, eğitim metaryeli, yöntemi veya bilgisi oluşturma ve geliştirme yönünde değerlendirilir.

ELBA Havacılık, bilgi üretim inisiyatifi içinde, aynı zamanda, ülkemiz akademik havacılık ortamlarında üretilen hakemli yayınları takip ederek, bunların nicelik ve nitelik değerlendirmelerini de bu platformda yayınlayacaktır. Benzer şekilde, yakın zamanda, ELBA Havacılık, alt yapısını hazırladığı ve geniş kapsamlı, "Journal of Civil Aviation" süreli yayını ile akademisyen havacılar için bir makale yayın organını hizmete sunmuştur.

 

Bilgi üretimi, iyi bir takım çalışması gerektirir. Bu takımın oluşması ise, başlı başına bir bilgi üretimidir. Doğru takımı oluşturmak için giriştiğimiz çabalarımızın arasında, yaz kampları ve projelerimiz önemli yer tutmaktadır.

Uçuş Eğitmeni Geliştirme Eğitimi 

EĞİTİM ve EĞİTMEN TEMEL KAVRAMLAR kitabı, FI seminerlerinde kullanılan özgün içerikli bir başvuru kaynağıdır.

 

VFR -SOP

Bütün pilotaj bilgisinin en temel kaynaklarından birisi olan VFR-SOP yine Türkçe olarak ve çok özgün içeriği ile hazırlanmıştır.

 

 

Journal of Civil Aviation

Temel Uçuş Teorisi

Ülkemizin en gelişkin ve özgün içerikli, pek çok yan ürünle desteklenmiş temel uçuş teorisi kitabıdır.

  

 

YAYIMLARIMIZ