akademik

ELBA Havacılık Çalışmalarının Akademik Ortamlar Üstünde Etkisi  

ELBA Havacılık Enstitüsü inisiyatifinde gerçekleştirilen bütün proje, eğitim ve diğer çalışmalarla, bu çalışmaların sonucunda elde edilen ürünlerin akademik ortamda etkisi, sürekli gözlenerek değerlendirilecektir. 

Ülkemizde, sivil havacılık konusunda lisans düzeyinde eğitim yapan fakültelerin sayısı giderek artmakta ve bunlar, bilgi üretim ve geliştirme konusunda hareket kazanmak durumundadır. Özellikle enstitüsel oluşumların varlığı, akademik bilgi üretimi ve bu bilginin kullanılması konusunda son derece önemlidir. 

ELBA Havacılık, bilgi üretim inisiyatifi içinde, aynı zamanda, ülkemiz akademik havacılık ortamlarında üretilen hakemli yayınları takip ederek, bunların nicelik ve nitelik değerlendirmelerini de bu platformda yayınlayacaktır. Benzer şekilde, ELBA Havacılık Enstitüsü, İngilizce olarak, geniş kapsamlı, "Journal of Civil Aviation" süreli yayını ülkemiz akademisyen havacıları için bir makale yayın organı olarak hizmete sunmuştur. Peer reviewed olarak indekslenen dergi, yılda iki kez basılı ve sürekli olarak elektronik ortamda yayın yapmaktadır. "Open Access-Açık Erişimli" özelliğindeki dergi, uluslararası bilimsel makale yayın ortamı olarak kabul görmüştür. 

 

 

 

ELBA Havacılık Enstitüsü, akademik ortamlara sadece bilgi ve araştırma olarak değil, çalışma alanı ve havacılık deneyimi sağlayarak da katkıda bulunmaktadır. 

Üniversitelerimizin, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri, Yaz kamplarımıza katılarak, havacılık konusunda önemli miktarda deneyim elde etmektedir.

 

 

 

bb

ELBA Havacılık kısa süre içinde, havacılık konusunda yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için proje geliştirme ve uygulama alt yapılarını işler duruma getirecektir. Benzer şekilde, bilimsel çalışmaların bir araya geleceği ortamların yaratılması amaçlı olarak, ulusal ve uluslararası bilim toplantıları için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

Bilgi üretimi, bütün bağımlılıklardan kurtulmanın tek yoludur. Havacılığımızın gelişmesinde en caydırıcı etkenlerin başında, bilgi üretim eksikliği ve uçuş eğitimi veren kuruluşların bilgi talebinin olmayışı gelir.

 

 

YAYIMLARIMIZ